Trang chủSơ đồ websiteLiên hệ

  (0252) 3 818850  -  Fax (0252) 3 819604

Cơ cấu tổ chức chi nhánh Hội Sở Tỉnh

Giám đốc: Huỳnh Tấn Nam

 

Phó Giám đốc: Đỗ Văn Dũng

 

Phó Giám đốc: Ngô Tấn Phúc

 

 

 Phòng Kế toán & ngân quỹ

    ĐT: 3 818850 - 3 814582 - 3 818663

 Trưởng phòng  Trần Viết Tình  Phó phòng  Nguyễn Thị Thuận
      Phó phòng  Trần Thị Nghĩa
     Phó phòng  Đồng Thị Phượng Khanh

Phòng Khách hàng doanh nghiệp

ĐT: 3 818848 - 3 819091

 Trưởng phòng  Dương Minh Tùng  Phó phòng  Nguyễn Thị Bích Huyền
     Phó phòng  Nguyễn Thị Anh Thư

Phòng Khách hàng HSX & CN

ĐT: 3 814759

 Trưởng phòng  Nguyễn Văn Tân  Phó phòng  Ngô Minh Uyên Thúy
Phòng Tổng hợp ĐT: 3 818851 - 3 818798
 Trưởng phòng  Dương Thế Tài  Phó phòng  Huỳnh Tấn Thông
   Phó phòng  Đinh Thị Bích Ngọc
         Phó phòng  Trần Thị Hồng Hải
Phòng Dịch vụ & marketing ĐT: 3 721336
 Phó phòng phụ trách  Lê Thị Hoàng Ngân  Phó phòng  Nguyễn Hồ Lam
 Phó phòng  Hoàng Văn Thụy
 Phòng Kế hoạch & nguồn vốn

ĐT: 3 721666

 Trưởng phòng  Lê Thị Thạch  Phó phòng  Phùng Thị Minh Thu
Phòng Công đoàn
 Thường trực công đoàn  Dương Thanh Huy

ĐT: 3 815087

 Phòng Kiểm tra & kiểm soát nội bộ

ĐT: 3 818800

 Trưởng phòng  Nguyễn Thị Hà  Phó phòng  Lê Hàn Thủy

 Phòng Điện toán

ĐT: 3 818849

 Trưởng phòng  Nguyễn Văn Vương     

      Hệ thống các chi nhánh trực thuộc Agribank Bình Thuận

STT

Tên Chi nhánh

 Địa chỉ

1

- Hội sở Agribank Tỉnh Bình Thuận

 02-04 Trưng Trắc, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

2

- Agribank chi nhánh Phan Thiết

 07-09 Trần Quốc Toản, TP Phan Thiết,Tỉnh Bình Thuận

3

   + Phòng Giao dịch Thanh Hải

 572 Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

4

- Agribank chi nhánh Nam Phan Thiết

 35 Trần Quốc Toản, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
5    + Phòng Giao dịch Trần Phú  191 Trần Phú, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
6

- Agribank chi nhánh Tuy Phong

 Đường 17/4, TT Liên Hương, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

7

- Agribank chi nhánh Phan Rí Cửa

 TT Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

8

- Agribank chi nhánh Bắc Bình

 TT Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

9

- Agribank chi nhánh Lương Sơn

 TT Lương Sơn, Huyện Bắc Bình,Tỉnh Bình Thuận

10

- Agribank chi nhánh Hàm Thuận Bắc

 TT Ma Lâm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

11

   + Phòng Giao dịch Hàm Nhơn

 TT Phú Long, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

12

- Agribank chi nhánh Hàm Thuận Nam

 TT Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

13

- Agribank chi nhánh Hàm Mỹ

 Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

14

- Agribank chi nhánh Lagi

 09 Nguyễn Huệ, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

15

   + Phòng Giao dịch Phước Hội

 127 Lê Lợi, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận

16

- Agribank chi nhánh Hàm Tân

 TT Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

17    + Phòng Giao dịch Tân Thắng  Xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận
18

- Agribank chi nhánh Tánh Linh

 TT Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

19

   + Phòng Giao dịch Bắc Ruộng

 Xã Bắc Ruộng, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

20

- Agribank chi nhánh Đức Linh

 TT Đức Tài, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận

21

   + Phòng Giao dịch Võ Xu

 TT Võ Xu, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận

22

- Agribank chi nhánh Phú qúy

 Xã Ngũ Phụng, Huyện Phú Qúy, Tỉnh Bình Thuận