AGRIBANK BÌNH THUẬN

 Tra Cứu Điểm Tích Luỹ Của Khách Hàng

 Mã số khách hàng

      

              

 

Hướng dẫn tra cứu điểm tích luỹ bằng tin nhắn SMS:

- Khách hàng tra cứu điểm bằng chính số điện thoại di động đã được đăng ký tại ngân hàng: 

soạn tin: DIEM, tin nhắn gửi về số điện thoại: 0123 86 86 454

- Khách hàng tra cứu điểm bằng số điện thoại di động bất kỳ: 

soạn tin: DIEM    MASOKHACHHANG, tin nhắn gửi về số điện thoại: 0123 86 86 454

ví dụ khách hàng có mã số 4800012578219, nhắn tin: DIEM 4800012578219