ĐẢNG BỘ AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH BÌNH THUẬN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ X (2015-2020).

Ngày 28/03/2015, tại Hội trường khách sạn Đồi Dương – TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Đảng bộ Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X (2015-2020), đến dự Đại hội có bà Trần Thị Vân - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận, ông Phạm Văn Trịnh – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Thuận và 149 đảng viên, đại diện cho toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ, đồng chí Huỳnh Tấn Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận - chủ trì Đại hội.

Đồng chí Huỳnh Tấn Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Agribank Bình Thuận - khai mạc Đại hội.

Thay mặt BCH Đảng bộ, đồng chí Đỗ Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Agribank Bình Thuận - trình bày báo cáo thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ IX (2010 – 2015) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ X (2015-2020) của Đảng bộ. Báo cáo đã đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015) như sau: Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn chủ yếu mà nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra, cụ thể: tổng nguồn huy động đạt 7.154 tỷ đồng, tăng 1.888 tỷ đồng so với 01/01/2013 (là thời điểm sáp nhập các chi bộ chi nhánh huyện về Đảng bộ), huy động bình quân tăng từ 12,5 tỷ đồng lên 17 tỷ đồng/người lao động; tín dụng tăng trưởng các năm luôn đạt kế hoạch đề ra, dư nợ đạt 9.168 tỷ đồng, tăng 2.626 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 40,6%, dư nợ bình quân/người lao động tăng từ 15,5 tỷ lên 22 tỷ đồng, tỷ trọng cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đạt 83%; sản phẩm dịch vụ đã có sự phát triển vượt bậc: các chỉ tiêu thu dịch vụ, thẻ ATM, SMS Banking, thu hộ tiền điện, ABIC… hàng năm đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra; tình hình tài chính của chi nhánh luôn ổn định, thu nhập của người lao động được đảm bảo; công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt; chi nhánh tích cực tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương; hoạt động an ninh quốc phòng luôn được chi nhánh đảm bảo.

Bên cạnh chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn, công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng luôn được Đảng bộ chú trọng bằng việc kịp thời phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, các văn bản của Nhà nước và của ngành, đồng thời đấu tranh ngăn ngừa sự suy thoái đạo đức lối sống, kịp thời nắm bắt giải quyết những tâm tư nguyện vọng của người lao động. Nhờ vậy, trong suốt nhiệm kỳ, hàng năm Đảng bộ Agribank Bình Thuận luôn đạt từ danh hiệu trong sạch vững mạnh trở lên, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 46 đảng viên mới, để đến nay toàn Đảng bộ có 222 đảng viên; 100% gia đình đảng viên đạt “Gia đình văn hóa”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, các đoàn thể như Công đoàn cơ sở, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên cơ sở hàng năm đều đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”.

Toàn cảnh Đại hội.

Báo cáo cũng đã vạch ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ X (2015-2020) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Đối với hoạt động kinh doanh: tăng trưởng huy động vốn bình quân 13%-16%/năm để đến cuối năm 2020 đạt bình quân 32 tỷ đồng/lao động; dư nợ tăng trưởng 12%-15%/năm, đến cuối năm 2020 đạt dư nợ bình quân 39 tỷ đồng/lao động; nợ xấu hàng năm dưới 1,5%; thu dịch vụ tăng bình quân 20%-21%/năm; chênh lệch thu chi tăng bình quân 12%/năm, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Đối với công tác Đảng – đoàn thể: hàng năm Đảng bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”, 100% đảng viên học tập nghị quyết, 100% các tổ chức đoàn thể đạt tiêu chuẩn vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, phát triển mới ít nhất 30 đảng viên; trong báo cáo cũng đã nêu ra nhiệm vụ và nhấn mạnh những giải pháp trọng tâm để hoàn thành những nhiệm vụ đề ra.

Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ khóa X với 14 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng cấp trên gồm 19 đồng chí.

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ khóa X (2015-2020) là tiền đề để Đảng bộ Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận lãnh đạo chi nhánh thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh cũng như nhiệm vụ chính trị, thể hiện vai trò đi đầu của định chế tài chính nhà nước đứng chân trên địa bàn.