Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo Agribank 2015”

“A-IDEAS 2015” tại Agribank Chi nhánh Bình Thuận

Trên cơ sở cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo Agribank 2015:A-IDEAS 2015” của Agribank, Agribank Chi nhánh Bình Thuận phát động cuộc thi tại Chi nhánh với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH-Ý NGHĨA

Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục phát huy vai trò và trí tuệ của cán bộ, nhân viên, người lao động của Agribank Bình Thuận; tạo thuận lợi để cán bộ, nhân viên thể hiện bản lĩnh, trình độ, tinh thần trách nhiệm vì sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập của Agribank.

Cuộc thi là hoạt động phát triển trí tuệ, khả năng tư duy và sáng tạo của cán bộ, nhân viên, người lao động qua đó lựa chọn những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp có chất lượng cao để triển khai ứng dụng hoặc tiếp tục nghiên cứu sâu để áp dụng, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, tăng cường hiệu quả hoạt động ở mọi lĩnh vực, mọi vị trí công tác trong hệ thống Agribank.

Thông qua cuộc thi nhằm phát hiện những nhân tố và tập thể tiêu biểu về trình độ, năng lực để tôn vinh; đề xuất với lãnh đạo các cấp đào tạo bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ, tạo điều kiện phát triển toàn diện; đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu Chiến lược phát triển của Agribank.

Đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ” trong cán bộ, nhân viên, người lao động Agribank; thực hiện tốt phương châm “Mỗi cán bộ, đoàn viên một ý tưởng sáng tạo; mỗi chi nhánh là một hộp thư sáng kiến; mỗi tổ chức đoàn thể là một vườn ươm sáng tạo

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC DỰ THI

1. Đối tượng dự thi

Cán bộ, nhân viên, người lao động đang công tác tại Agribank Bình Thuận.

Tác giả dự thi có thể là 1 người hoặc 1 nhóm người (tất cả các thành viên trong nhóm đều phải là cán bộ Agribank Bình Thuận).

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả có thể gửi nhiều bài dự thi ở nhiều nội dung khác nhau (mỗi bài dự thi 1 nội dung đề xuất khác nhau).

2. Hình thức dự thi

Tác giả/nhóm tác giả gửi bài dự thi dưới hình thức bài viết, bài luận, đề án hoặc đề tài nghiên cứu theo nội dung dự thi.

3. Thời gian gửi bài về Ban Giám khảo:

Chia làm 02 đợt: đợt 1 chậm nhất đến 15/10/2015, đợt 2 chậm nhất 25/10/2015.

III.NỘI DUNG DỰ THI

Tác giả/Nhóm tác giả dự thi thông qua bài dự thi để hiến kế, đề xuất các ý tưởng, sáng kiến trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Agribank nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát triển và mở rộng kinh doanh. Nội dung dự thi phải xuất phát từ thực tiễn hoạt động, dựa trên sự nghiên cứu thực trạng, kết hợp với kiến thức và kinh nghiệm từ đó đưa ra các ý tưởng, sáng kiến.

Các ý tưởng, sáng kiến dự thi được phân loại theo các nhóm như sau:

-Nhóm ý tưởng, sáng kiến về công tác huy động vốn (gọi tắt là nhóm huy động vốn).

-Nhóm ý tưởng, sáng kiến về công tác sử dụng vốn, đầu tư tín dụng (nhóm tín dụng).

-Nhóm ý tưởng, sáng kiến về ứng dụng khoa học công nghệ (nhóm Khoa học công nghệ).

-Nhóm ý tưởng, sáng kiến về công tác phát triển sản phẩm, dịch vụ (nhóm SPDV).

-Nhóm ý tưởng, sáng kiến về công tác quản lý, quản trị và hỗ trợ (nhóm Quản trị-điều hành).

-Nhóm ý tưởng, sáng kiến về công tác quảng bá giới thiệu sản phẩm dịch vụ; phát triển và chăm sóc khách hàng (nhóm Marketing và chăm sóc khách hàng).

Các nội dung ý tưởng, sáng kiến dự thi có thể tập trung vào một vấn đề tổng thể hoặc một công việc cụ thể trong hoạt động của mọi cấp (Nhóm/Tổ/Phòng/Chi nhánh/Toàn hệ thống Agribank).

Các nội dung ý tưởng, sáng kiến dự thi có thể do tác giả/nhóm tác giả nghiên cứu, phát triển mới hoặc đơn thuần là ứng dụng các giải pháp, cách làm đã có của đơn vị khác nhưng phù hợp với thực tế hoạt động của Agribank và phát triển được hoạt động của Agribank hoặc đưa ra giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại của một khâu; một nghiệp vụ; một sản phẩm cụ thể… mà Agribank đang thực hiện để mang lại hiệu quả hơn.

IV.CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

-01 Giải Nhất: 5.000.000 đ (Năm triệu đồng).

-01 Giải Nhì: 4.000.000 đ (Bốn triệu đồng).

-02 Giải Ba, mỗi Giải 3.000.000 đ (Ba triệu đồng).

-03 Giải khuyến khích, mỗi Giải 2.000.000 đ (Hai triệu đồng).