AGRIBANK BÌNH THUẬN

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

 Sáng ngày 03/03/2018, Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018 bằng hình thức trực tuyến. Tham gia Hội nghị có toàn thể người lao động tại Hội sở tỉnh và 14 chi nhánh loại II trực thuộc. Ông Huỳnh Tấn Nam – Giám đốc chi nhánh – chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Người lao động Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận năm 2018

Hội nghị đã nghe Giám đốc Huỳnh Tấn Nam báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, một số định hướng lớn của Agribank trong năm 2018, đặc biệt về công tác luân chuyển cán bộ cũng như cơ chế tiền lương trong giai đoạn sắp tới.

 Hội nghị cũng đã nghe ông Ngô Tấn Phúc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, báo cáo về kết quả thực hiện nội dung quy chế dân chủ tại nơi làm việc năm 2017 tại Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận, trong đó nêu rõ việc thực hiện một số chỉ tiêu kinh doanh so với kế hoạch Trụ sở chính giao như sau: Nguồn vốn huy động đạt 102,2%; dư nợ đạt 100,1%; nợ xấu giảm 0,18%; thu nợ xử lý rủi ro đạt 105,62%; doanh thu dịch vụ đạt 105,2%; lợi nhuận khoán tài chính đạt 126,4%; hệ số tiền lương đạt 1,29 lần. Có được kết quả kinh doanh khả quan như vậy là nhờ vào sự đồng lòng, nêu cao tinh thần tự giác, tuân thủ nghiêm túc quy chế ngành của tập thể người lao động trong toàn chi nhánh, đồng thời do chi nhánh đã giao khoán các chỉ tiêu tài chính, đơn giá tiền lương phù hợp đến các chi nhánh loại II trực thuộc trên cơ sở đơn giá tiền lương Trụ sở chính giao. Bên cạnh việc giao khoán đơn giá tiền lương phù hợp tạo động lực xác đáng để người lao động nỗ lực phấn đấu, việc chi trả chế độ trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, nghỉ phép thường niên, khám sức khỏe định kỳ được Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận thực hiện đúng chế độ chính sách, tạo tâm lý an tâm công tác cho người lao động.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, chăm lo đời sống cho người lao động, từ nguồn hỗ trợ của Trụ sở chính và đóng góp của người lao động, Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận còn tích cực đóng góp cho công tác an sinh xã hội tại Bình Thuận như: hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ cho nhân dân các huyện Tuy Phong, Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc số tiền 500 triệu đồng; ủng hộ xây dựng 02 nhà tình nghĩa cho hội viên Cựu Thanh niên xung phong trị giá 100 triệu đồng; đóng góp 50 triệu đồng cho Quỹ Tiếp bước cho em đến trường của tỉnh; tài trợ kinh phí trao giải thưởng Lê Quý Đôn của huyện Hàm Thuận Bắc 50 triệu đồng và đặc biệt là tài trợ 16 tỷ đồng xây dựng trường THCS Bắc Bình I.

Với những kết quả kinh doanh đã đạt được và những đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội tại địa phương, Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Đơn vị trong sạch, vững mạnh xuất sắc của Agribank; được UBND tỉnh Bình Thuận tặng nhiều bằng khen trong các phong trào thi đua.

Công tác tổng kết, tổ chức Hội nghị Người lao động được Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận thực hiện đều đặn hàng năm, thông qua việc triển khai thực hiện tốt Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể đã giúp người lao động nâng cao ý thức tự giác, thực hiện đúng chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như quy chế của ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Minh Tuấn