THỰC THI NGHỊ ĐỊNH 67 TẠI AGRIBANK BÌNH THUẬN

Với chiều dài bờ biển 192 km, Bình Thuận là một tỉnh có thế mạnh để phát triển kinh tế biển, nên từ khi Nghị định 67 có hiệu lực, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp với ngành ngân hàng trên địa bàn triển khai đồng bộ. Ngay từ đầu Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận đã vào cuộc và đến nay vẫn chỉ là ngân hàng thương mại duy nhất thực thi nhiệm vụ này tại Bình Thuận, vì vậy khi nói đến vay vốn để đóng tàu theo Nghị định 67, ngư dân nơi đây chỉ nghĩ ngay đến Agribank Bình Thuận chứ không nghĩ rằng đây là nhiệm vụ chung của hệ thống ngân hàng.

Tính đến ngày 30/06/2018, Agribank Bình Thuận đã tiếp nhận hồ sơ vay vốn của 125 chủ tàu trong tổng số 198 tàu đã được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt danh sách đóng tàu theo Nghị định 67. Thông qua các chi nhánh loại II trực thuộc, Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận đã ký hợp đồng tín dụng với 120 chủ tàu, hiện tại dư nợ của số tàu đã ký hợp đồng tín dụng là 1.032,2 tỷ đồng.

Nhiều chủ tàu sau khi vay vốn đóng tàu đã hoạt động khai thác, kinh doanh hiệu quả, điển hình như các tàu của khách hàng Bạch Lòng, Nguyễn Văn Vinh  ở thị xã Lagi, Châu Minh Cương, Ngô Văn Chức, Nguyễn Khánh, Nguyễn Tiến, Nguyễn Hưng ở huyện đảo Phú Quý, bên cạnh việc khai thác đánh bắt xa bờ trong quá trình vươn khơi bám biển còn góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Trong số 125 hồ sơ tiếp nhận, Agribank Bình Thuận từ chối cho vay 05 hồ sơ, bao gồm 03 hồ sơ đề nghị vay vốn tại chi nhánh La Gi, 02 hồ sơ đề nghị vay vốn tại chi nhánh Phú Quý do không hội đủ điều kiện để được vay vốn theo Nghị định 67. Trong số khách hàng bị từ chối cho vay có Công ty Cổ phần EU Thanh Lâm, Công ty này bị từ chối cho vay theo Nghị định 67 bởi vì Công ty này đề nghị được vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67 cho chính con tàu đã được vay vốn tại Agribank Phú Quý là con tàu BTh 97679-TS. Con tàu này đã được Ngân hàng Agribank chi nhánh Phú Quý Bình Thuận cho vay từ năm 2009 và đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, chủ sở hữu con tàu là Công ty CP EU Thanh Lâm (có ghi năm đóng 2012, công suất 950 CV, máy NIIGATA do Nhật chế tạo) bởi Cơ quan đăng kiểm thuộc Chi Cục thủy sản Bình Thuận. Sự việc đã rõ ràng và đã được Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước trả lời bằng văn bản nhưng không hiểu vì lý do gì mà Công ty này vẫn gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan ban ngành, các cấp chính quyền địa phương và đã nhận được văn bản trả lời từ cơ quan có thẩm quyền rằng: “việc Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận từ chối cho vay là phù hợp với Nghị định 67, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước”.

Chưa dừng lại ở đó, ông Ngô Thanh Sơn (anh trai ông Ngô Thanh Lâm – Giám đốc Công ty CP EU Thanh Lâm) lại tiếp tục gửi đơn đến một số báo, tạp chí để kêu cứu. Một vài báo, tạp chí dựa trên đơn này gửi công văn đến Agribank Bình Thuận đề nghị phối hợp giải quyết đơn thư và cung cấp thông tin, mặc dù công văn của báo, tạp chí này chưa đúng theo Luật Khiếu nại năm 2011 vì: (1) ông Ngô Thanh Sơn không phải là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP EU Thanh Lâm; (2) một số nội dung trong công văn đề cập không có trong đơn và không liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi đơn; (3) đơn không có chữ ký của người gửi đơn. Tuy vậy, với tinh thần cầu thị, hợp tác cung cấp thông tin cho báo chí, Agribank Bình Thuận vẫn có văn bản trả lời kịp thời cho báo, tạp chí đã gửi công văn. Thế nhưng, không đối chiếu, căn cứ vào nội dung đã trả lời qua công văn của Agribank chi nhánh Bình Thuận, một vài báo, tạp chí vẫn đăng bài theo hướng một chiều, không khách quan trung thực về việc cho vay theo Nghị định 67 của Agribank Bình Thuận, ví dụ: cho vay khống con tàu không phải tàu BTh 97679-TS, con tàu này không phải của Công ty CP EU Thanh Lâm hay Công ty CP EU Thanh Lâm xin vay theo Nghị định 67 không phải con tàu đã vay Agribank Phú Quý... Nguy hiểm hơn, những bài viết của một vài báo, tạp chí này làm độc giả có cái nhìn méo mó về một chủ trương lớn của Chính phủ trong phát triển kinh tế thủy sản gắn liền với chủ quyền biển đảo và làm tổn hại, ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp. Việc làm sai trái này cần phải bị công luận lên án và xử lý từ những cơ quan quản lý báo chí.

Minh Tuấn