NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CHI NHÁNH TỈNH BÌNH THUẬN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

THÔNG BÁO

Thời gian phỏng vấn tuyển dụng

ứng viên Tín dụng

Phan Thiết, ngày 19 tháng 11 năm 2018

Thực hiện văn bản số 2748/NHNo-BTh-TH ngày 18/11/2018 của Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận “V/v tuyển dụng lao động đợt 2 (bổ sung) năm 2018 ” tại Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận.

Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận thông báo thời gian phỏng vấn đối với ứng viên đạt vòng sơ tuyển lao động, như sau:

1- Danh sách ứng viên đạt vòng 1 sơ tuyển được tham gia vòng 2 phỏng vấn (theo danh sách đính kèm).

2- Thời gian phỏng vấn: vào lúc 14h00’ ngày 21/11/2018 (thứ Tư).

3-  Địa điểm phỏng vấn:

Tại phòng họp lãnh đạo Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận.

(Tầng 02 - Số 02 - 04 Trưng Trắc, TP.Phan Thiết, Bình Thuận).

Đề nghị ứng viên tham dự phỏng vấn có mặt vào lúc 13h45’ để hoàn chỉnh thông tin ứng viên đảm bảo buổi phỏng vấn đạt hiệu quả tốt nhất./.

 

 

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Huỳnh Tấn Nam