AGRIBANK BÌNH THUẬN KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC

TRIỂN KHAI GÓI TÍN DỤNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG

ĐIỆN MẶT TRỜI PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Chiều ngày 13/09/2018, tại Hội trường chi nhánh, Agribank tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai gói tín dụng sử hệ thống điện mặt trời phục vụ sản xuất nông nghiệp tại Bình Thuận giữa ba bên, gồm có: Agribank Bình Thuận, Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) và Trung tâm phát triển và ứng dụng công nghệ môi trường.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ba bên

Đại diện ba đơn vị dự Lễ ký kết có bà Hoàng Thị Tính - Tổng Giám đốc ABIC; ông Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Trung tâm phát triển và ứng dụng công nghệ môi trường; ông Huỳnh Tấn Nam - Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận; các lãnh đạo phòng nghiệp vụ tại Hội sở chi nhánh.

Theo thỏa thuận, Trung tâm phát triển và ứng dụng công nghệ môi trường sẽ triển khai thí điểm Hệ thống phát điện độc lập, lai ghép pin mặt trời và tuabin gió 3 pha hoạt động on/off-grid phục vụ cho cây Thanh Long (gọi tắt là Chương trình 240), Agribank Bình Thuận tài trợ vốn cho các nhà cung cấp hệ thống điện mặt trời, các khách hàng mua hệ thống điện mặt trời và các thiết bị, vật tư khác phù hợp với quy chế cấp tín dụng hiện hành của Agribank và quy định của Pháp luật, ABIC tham gia bảo hiểm Bảo hiểm Bảo an tín dụng, Bảo hiểm tài sản, Bảo hiểm sản lượng điện tạo ra cho khách hàng của Chương trình 240.

Là một tỉnh duyên hải nam Trung bộ với những điều kiện thiên nhiên ưu đãi, Bình Thuận có nhiều tiềm năng để phát triển cây thanh long, điện gió, điện mặt trời. Cây thanh long đã trở thành cây trồng chủ lực trên đất Bình Thuận, việc thắp sáng bóng đèn kích thích ra hoa trái vụ đã được áp dụng từ nhiều năm qua để cung cấp trái thanh long cho thị trường quanh năm, đáp ứng nhu cầu của xã hội, tuy nhiên vào thời gian cao điểm thì sản lượng điện cung ứng của EVN không đáp ứng so với nhu cầu chong đèn. Vì vậy, giải pháp “Hệ thống phát điện độc lập, lai ghép pin mặt trời và tuabin giá 3 pha hoạt động on/off” được kỳ vọng sẽ giải quyết nhu cầu thiếu điện chong đèn cho cây thanh long tại Bình Thuận, bởi vì với điều kiện khí hậu 9 tháng mùa khô, số giờ nắng trong năm trên 2.800 giờ, vận tốc gió trên 3m/s, Bình Thuận có nhiếu tiềm năng để phát triển nguồn năng lượng tái tạo này.

Trong bài phát biểu tại Lễ ký kết, ông Huỳnh Tấn Nam - Giám đốc Agribank Bình Thuận - nhấn mạnh: “Việc ký kết thỏa thuận hợp tác này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần: phát triển nguồn năng lượng sạch phục vụ việc chong đèn để cây thanh long ra hoa trái vụ; ứng dụng công nghệ cao nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh tế của việc trồng thanh long; giảm phụ tải tiêu thụ cho ngành điện trong thời kỳ cao điểm. Triển khai hiệu quả chương trình này sẽ là bước ngoặt trong việc đưa cây thanh long trở thành cây trồng chủ lực, bền vững theo hướng áp dụng công cao tại Bình Thuận”.

Với vai trò ngân hàng thương mại đi đầu trong lĩnh vực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn, Agribank chi nhánh Bình Thuận sẽ đồng hành với người nông dân trong việc áp dụng giải pháp “Hệ thống phát điện độc lập, lai ghép pin mặt trời và tuabin giá 3 pha hoạt động on/off” trên đất Bình Thuận để mang lại sự phát triển xanh, sạch và bền vững cho cây thanh long.

Minh Tuấn