GIỚI THIỆU  l  MẠNG LƯỚI  l  LIÊN HỆ

 
   

 

 

 

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin

   0252.3818.800 - 0941.584.000

 
       
 

Trang chủ

Khách hàng cá nhân

Khách hàng doanh nghiệp

Hỏi đáp

 
 

AGRIBANK BÌNH THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

TẬP HUẤN SẢN PHẨM DỊCH VỤ NĂM 2019

Ngày 08/06/2019, tại Hội trường Hội sở tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn SPDV năm 2019. Tham dự Hội nghị có 91 người là lãnh đạo, nhân viên làm công tác liên quan đến Sản phẩm dịch vụ tại Hội sở tỉnh và 14 chi nhánh loại II trực thuộc. Ông Ngô Tấn Phúc – Phó Giám đốc chi nhánh – chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tập huấn SPDV năm 2019

Trong những năm vừa qua, Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận đã nỗ lực phát triển SPDV song song với những sản phẩm truyền thống, nhờ vậy năm 2018 thu dịch vụ của chi nhánh đạt trên 60 tỷ đồng. Không thỏa mãn với những gì đã đạt được, chi nhánh xây dựng kế hoạch thu SPDV năm 2019 là 75 tỷ đồng. Để đẩy mạnh tăng trưởng và phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu dịch vụ đã đề ra, chi nhánh đã triển khai nhiều giải pháp như: Chấn chỉnh công tác chỉ đạo điều hành, phát động phong trào thi đua khen thưởng, giao chỉ tiêu ngay từ đầu năm, đồng thời có giải pháp cụ thể đối với một số nhóm sản phẩm…

Việc tổ chức Hội nghị tập huấn cũng là một phần trong kế hoạch tổng thể nêu trên, Hội nghị tập huấn SPDV năm 2019 đi sâu vào những chi tiết trong triển khai các sản phẩm: Dịch vụ ngân hàng điện tử; sản phẩm QR Code; quy trình cấp, đăng ký, quản lý thiết bị, phần mềm sinh mã OTP trên hệ thống Internet Banking và hướng dẫn triển khai hoạt động ủy nhiệm đại lý thu đổi ngoại tệ; quy trình nghiệp vụ mua bán ngoại tệ trong hệ thống Agribank.

Các báo cáo viên đã hướng dẫn trên màn hình trực tiếp về việc đăng ký thông tin khách hàng và đăng ký hồ sơ dịch vụ trên Internet Banking; thống kê, tổng hợp về hạn mức giao dịch đối với từng loại dịch vụ ngân hàng điện tử như: Internet Banking, SMS Banking, Agribank E-Mobile Banking, Agribank Bankplus, Agribank M Plus. Triển khai, hướng dẫn thao tác cấp, đăng ký, quản lý thiết bị, phần mềm sinh mã OTP trên hệ thống Internet Banking theo công văn 116/CNTT-ATTT cho những người quản trị user OTP tại chi nhánh loại II; Hướng dẫn mẫu biểu để cấp user MMS và quy trình đăng ký cấp mã QR Code cho khách hàng cũng như thao tác sử dụng; các mục đích chuyển tiền ra nước ngoài và quy định về hồ sơ chứng từ, quy trình thực hiện; các quy định về quản lý ngoại hối, điều kiện về tổ chức làm đại lý, hồ sơ đăng ký và các bước thực hiện.

Thông qua Hội nghị tập huấn, những thao tác cơ bản và những kỹ năng cần thiết để sử dụng, khai thác một số sản phẩm mới được cập nhật cho những người làm công tác liên quan đến sản phẩm dịch vụ, giúp cán bộ, nhân viên nắm vững kiến thức về những SPDV này từ đó tư vấn, giới thiệu đến khách hàng sử dụng, góp phần đẩy mạnh việc phát triển SPDV từ đó tăng nguồn thu dịch vụ.

Minh Tuấn

Copyright© Agribank Bình Thuận. Đ/c: 02 - 04 Trưng Trắc, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3 818 850 - Fax: (0252) 3 819 604 - Email: binhthuan@agribank.com.vn