NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CHI NHÁNH TỈNH BÌNH THUẬN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng đợt 2 năm 2018

Bình Thuận, ngày 18 tháng 01 năm 2019

Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Thuận thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2018 như sau:

1. Danh sách ứng viên trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng đợi 2 năm 2018 tại Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận gồm:

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chi nhánh
làm việc

Nam

Nữ

I-

Vị trí Giao dịch viên

 

 

 

1

Nguyễn Thị Kim

Loan

 

25/05/1989

Tuy Phong

2

Dương Thị

Hồng

 

02/04/1989

Phan Rí Cửa

3

Nguyễn Đức Anh

Thư

 

01/11/1993

Lương Sơn

4

Kinh Thị Hồng

Tuyên

 

15/05/1995

Lương Sơn

5

Trịnh Thị Bảo

Ngọc

 

07/12/1994

Hàm Thuận Bắc

6

Bùi Thị

Ngân

 

30/12/1990

Hàm Tân

7

Lương Thị Thanh

Hiền

 

09/01/1991

Hàm Tân

II-

Vị trí Tín dụng

 

 

 

 

1

Trương Thành

Nhân

25/02/1992

 

Tuy Phong

2

Đào Nguyên

Thịnh

12/03/1991

 

Phan Rí Cửa

3

Lâm Quang

Thuần

22/11/1992

 

Lương Sơn

4

Phan Thanh

Giang

20/10/1993

 

Bắc Bình

5

Nguyễn Gia

Bảo

03/08/1995

 

Hàm Thuận Bắc

6

Phạm Duy

Phương

20/04/1991

 

Hàm Thuận Bắc

7

Nguyễn Tường

Vinh

09/04/1994

 

Hàm Thuận Bắc

 

          2. Yêu cầu ứng viên trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ ứng viên; bằng cấp; chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học; kiểm tra sức khỏe tổng quát, đặc biệt lưu ý kiểm tra các chỉ số THC/MOP/MET/MDMA (sử dụng chất gây nghiện), chỉ số S/Co (HIV)… nộp về phòng Tổng hợp (qua bộ phận TCCB) trước ngày 23/01/2019 để tiến hành ký kết hợp đồng lao động thử việc.

          3. Thời gian hợp đồng thử việc bắt đầu từ 25/01/2019.

Đến hết ngày 31/01/2019, nếu ứng viên trúng tuyển không đến nhận việc thì xem như không có nhu cầu làm việc.

Nay Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận thông báo đến ứng viên trúng tuyển được biết./.

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Huỳnh Tấn Nam