AGRIBANK CHI  NHÁNH TỈNH BÌNH THUẬN TRIỂN

KHAI NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2019

    Ngày 21/01/2019, tại Hội trường chi nhánh, Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc, Văn phòng Đảng ủy, Thường trực Công đoàn cơ sở (CĐCS), Giám đốc các chi nhánh loại II, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các phòng giao dịch, Kiểm tra viên và các Chủ tịch CĐCS thành viên. Ông Huỳnh Tấn Nam - Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận - chủ trì Hội nghị.

Ông Huỳnh Tấn Nam – Giám đốc Agribank chi nhánh Bình Thuận - chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Giám đốc Huỳnh Tấn Nam báo cáo tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 của Agribank để các cán bộ chủ chốt của chi nhánh nắm bắt được tình hình chung. Hội nghị cũng đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của chi nhánh với một số chỉ tiêu chính như sau: Nguồn vốn huy động thực hiện 6%, chiếm 34% tổng nguồn vốn các ngân hàng thương mại trên địa bàn, trong đó tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng 93%/tổng nguồn huy động; tổng dư nợ cho vay đến 31/12/2018 tăng 12,2% so với đầu năm, chiếm 40% thị phần cho vay của tỉnh Bình Thuận, trong đó cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm tỷ trọng 83% tổng dư nợ cho vay; trong năm 2018 điểm giao dịch lưu động bằng xe chuyên dùng chi nhánh đã tổ chức được 67 phiên giao dịch tại 06 xã, đã phục vụ cho 3.461 lượt khách hàng, trung bình trong một phiên, điểm giao dịch lưu động phục vụ được 52 khách hàng; doanh thu phí dịch vụ của chi nhánh năm 2018 tăng 15,5% so với năm 2017, thẻ ghi nợ nội địa tăng 23%, bình quân số dư tài khoản thẻ là  3,8 triệu đồng/ thẻ; chi nhánh chi trả lương qua tài khoản thẻ cho 1.092  đơn vị, tăng 20 đơn vị so với đầu năm; số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Banking tăng 31. 24% so với đầu năm, đạt 111,2%  kế hoạch năm; có 81,36% hợp đồng tín dụng còn dư nợ của chi nhánh đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Loan; doanh thu phí bảo hiểm ABIC tăng 16% so với năm 2017; số món thu hộ tiền điện, cước viễn thông tăng 6,2% so với với năm 2017…

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo phân tích hoạt động tín dụng, kết quả thu hồi nợ năm 2018; báo cáo phân tích tài chính năm 2018 để đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Sau khi thảo luận, Hội nghị đã nhất trí thông qua một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính của chi nhánh năm 2019 như sau: Nguồn vốn huy động nội tệ tăng từ 12% đến 15% so với kế hoạch năm 2018, trong đó tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng từ 95% trở lên; dư nợ tăng từ 11% đến 14% so với năm 2018; tỷ lệ nợ xấu dưới 0,54%; thu hồi nợ sau xử lý 110 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ tăng tối thiểu 22%; đạt lợi nhuận khoán tài chính, bảo đảm thu nhập cho người lao động theo quy định.

Tại Hội nghị 34 lượt tập thể có thành tích cao trong các phong trào thi đua năm 2018 đã được công bố, trao khen thưởng.

Để chi nhánh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2019, hoạt động hiệu quả, đạt danh hiệu Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh trên cơ sở phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể, cá nhân người lao động trong toàn chi nhánh, thay mặt cho BCH Công đoàn cơ sở, ông Ngô Tấn Phúc - Chủ tịch - đã phát động phong trào thi đua năm 2019. Đồng thời, Giám đốc các chi nhánh loại II trực thuộc cũng đã ký giao ước thi đua năm 2019 với Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận.

Năm 2018 là một năm hoạt động kinh doanh gặp nhiều trở ngại của chi nhánh tỉnh Bình Thuận khi đồng thời phải giải quyết nhiều vấn đề để chuẩn bị cho tiến trình cổ phần hóa, năm 2019 cũng được xác định là hoạt động kinh doanh trong điều kiện còn nhiều khó khăn thách thức nhưng với sự đoàn kết, đồng thuận, phát huy cao độ năng lực của tập thể cán bộ, nhân viên, Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

Minh Tuấn