AGRIBANK BÌNH THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2018 

Ngày 02/02/2018, Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018, tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc, Giám đốc các chi nhánh loại II, Trưởng các phòng nghiệp vụ, kiểm tra viên và đại diện các Công đoàn cơ sở thành viên. Ông Huỳnh Tấn Nam - Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận - chủ trì Hội nghị.

Ông Huỳnh Tấn Nam – Giám đốc Agribank chi nhánh Bình Thuận

trao khen thưởng cho các chi nhánh loại II có thành tích cao trong phong trào thi đua.

Hội nghị đã nghe ông Huỳnh Tấn Nam báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 của Agribank để cán bộ chủ chốt nắm bắt được những kết quả kinh doanh tích cực của Agribank trong năm 2017 vừa qua. Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 của chi nhánh với những số liệu chính như sau: Đến ngày 31/12/2017, nguồn vốn huy động của chi nhánh tăng 1.643 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tỷ trọng tiền gửi dân cư chiếm 94% tổng nguồn huy động; chi nhánh chiếm thị phần 36% tổng nguồn huy động tại Bình Thuận. Tổng dư nợ cho vay của chi nhánh tăng 2.433 tỷ đồng, tăng 18,2% so với đầu năm, trong đó dư nợ cho vay theo Nghị định 55 của Chính phủ chiếm 89,9% tổng dư nợ của Agribank Bình Thuận, chi nhánh chiếm 41% thị phần tín dụng tại địa phương. Năm 2017, Agribank Bình Thuận đã phát hành mới 25.565 thẻ ATM, đạt 107,2% kế hoạch năm, số dư trên tài khoản thẻ là 664 tỷ đồng; chi nhánh thực hiện dịch vụ chi lương qua thẻ cho 1.072 đơn vị với 36.419 khách hàng; trong năm đã phát triển 23.606 khách hàng sử dụng Mobile Banking, đạt 117,5% kế hoạch năm; tỷ lệ hợp đồng tín dụng còn dư nợ có sử dụng dịch vụ nhắc nợ vay là 79,3%; doanh thu phí bảo hiểm ABIC đạt 29,3 tỷ đồng.

Hoạt động dịch vụ năm 2017 đã có mức tăng trưởng khá cao, doanh thu phí dịch vụ của năm 2017 đạt 52.552 triệu, tăng 11.403 triệu, tỷ lệ tăng 27,7% so với năm 2016, đạt 105,2% kế hoạch Trụ sở chính giao và đạt 103% kế hoạch phấn đấu của chi nhánh, có được kết quả thu dịch vụ khả quan như vậy là nhờ trong năm 2017 Agribank đã đưa ra một số sản phẩm dịch vụ có tiện ích cao như chuyển khoản trên Internet Bankng, chuyển khoản qua Agribank E-Mobile Banking đến tài khoản trong cũng như ngoài hệ thống, đồng thời chi nhánh đã triển khai tốt công tác bán chéo sản phẩm như khách hàng vay sử dụng dịch vụ SMS nhắc nợ vay, dịch vụ tư vấn lập dự án phương án kinh doanh, thu phí trả nợ trước hạn, mua bảo hiểm ABIC…

Hội nghị tiến hành phân tích hoạt động tín dụng, kết quả tài chính năm 2017 để định hướng cho năm 2018.

Hội nghị đã thông qua những chỉ tiêu kinh doanh chính của năm 2018 như sau: Nguồn vốn huy động nội tệ tăng tối thiểu 16% so với năm 2017, trong đó tỷ trọng tiền gửi dân cư từ 95% trở lên; dư nợ tăng ít nhất 22% so với năm 2017, tỷ lệ nợ xấu dưới 0,7%; doanh thu dịch vụ đạt 70,4 tỷ đồng; đạt kế hoạch lợi nhuận khoán tài chính; đảm bảo thu nhập cho người lao động theo quy định; chi nhánh đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc. Hội nghị cũng đề ra nhiệm vụ cho từng lĩnh vực cụ thể để thực hiện hoàn thành những chỉ tiêu kinh doanh trên.

18 tập thể có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua đã được trao khen thưởng tại Hội nghị. Thay mặt tập thể người lao động, ông Ngô Tấn Phúc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở - đã phát động phong trào thi đua năm 2018.

Cũng tại Hội nghị này Giao ước thi đua năm 2018 đã được ký kết giữa Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận với lãnh đạo Hội sở tỉnh, Giám đốc chi nhánh loại II trực thuộc.

Năm 2017 vừa qua, Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận đã thực hiện tốt các chỉ tiêu quan trọng trong kế hoạch kinh doanh mà Trụ sở chính đã giao, thể hiện được vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, triển khai hiệu quả các chính sách tín dụng của Chính phủ tại Bình Thuận, đây là cơ sở vững chắc để chi nhánh hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2018.

Minh Tuấn