AGRIBANK BÌNH THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

KHỐI THI ĐUA 11 TỈNH BÌNH THUẬN 

Chiều ngày 24/04/2018, Agribank Bình Thuận với vai trò Trưởng khối, tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng Khối thi đua 11 (Khối) năm 2018. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Bình Thuận, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối. Ông Huỳnh Tấn Nam - Giám đốc Agribank Bình Thuận - chủ trì Hội nghị.

Khối thi đua 11 tỉnh Bình Thuận được thành lập theo quyết định 811/QĐ-UBND ngày 29/03/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, gồm có 20 đơn vị hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, như: Cục thuế tỉnh, Công ty Xổ số kiến thiết, Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng thương mại: Agribank, Vietinbank, BIDV, Vietcombank…, các doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông: Viettel, VNPT, Bưu điện; các công ty bảo hiểm, Công ty Điện lực tỉnh, Bảo hiểm Xã hội, Coopmart …Theo quy định, mỗi đơn vị sẽ giữ vai trò Trưởng khối luân phiên trong thời hạn 01 năm, năm 2018 là năm Agribank Bình Thuận giữ vai trò này.

Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng Khối thi đua 11

Hội nghị lần này đã thông qua Quy chế hoạt động và bình xét thi đua, khen thưởng Khối Thi đua 11 năm 2018; thông qua chương trình hoạt động Khối năm 2018. Quy chế thi đua chung của Khối là: Tham mưu, đề xuất kiến nghị Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; nộp ngân sách cho Nhà nước đầy đủ và đúng thời gian theo quy định; tham gia tích cực, có hiệu quả các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”, phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” và các phong trào do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và địa phương tổ chức; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và các chế độ, chính sách đối với người lao động. Đối với những đơn vị có chức năng quản lý nhà nước, tiêu chí thi đua chính là: Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao; đối với những đơn vị còn lại tiêu chí thi đua chính là: Thi đua phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh. Tổng số điểm chấm tối đa là 1.000 điểm/đơn vị. Quy chế cũng nêu rõ về nguyên tắc và phương pháp chấm điểm, điểm thưởng và điểm trừ; nguyên tắc và căn cứ để bình xét thi đua.

Sau khi thảo luận, Hội nghị đã nhất trí cao về Quy chế hoạt động và bình xét thi đua, khen thưởng Khối Thi đua 11 năm 2018.

Hội nghị cũng đã thông qua chương trình hoạt động Khối năm 2018 với những hoạt động chính như sau: Tổ chức hoạt động thể dục, thể thao nhân kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam (30/04) và Quốc Khánh (02/09); Hội nghị sơ kết thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm; đóng góp phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tặng quà cho người nghèo”; Hội nghị bình xét thi đua và Tổng kết thi đua năm 2018 với lịch trình cụ thể cho từng hoạt động và phân công nhiệm vụ rõ ràng đến từng đơn vị đầu mối.

Tại Hội nghị, với vai trò Trưởng khối, Ông Huỳnh Tấn Nam đã phát động thi đua giữa các đơn vị trong Khối năm 2018, đại diện các đơn vị cũng đã ký giao ước thi đua năm.

Với việc thông qua Quy chế thi đua, lên chương trình hoạt động của Khối cùng những hoạt động, lịch trình cụ thể, có thể tin tưởng rằng những hoạt động thi đua của Khối thi đua 11 năm 2018 sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp.

Minh Tuấn