AGRIBANK BÌNH THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ

VÀ KINH DOANH NGOẠI TỆ 

Trong hai ngày 26,27/05/2018, Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ Thanh toán quốc tế và Kinh doanh ngoại tệ cho cán bộ, nhân viên làm công tác nghiệp vụ có liên quan trong chi nhánh. Tham gia Hội nghị có 292 người, ông Đỗ Văn Dũng - Phó Giám đốc chi nhánh - chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tập huấn trực tuyến Thanh toán quốc tế và Kinh doanh ngoại tệ 2018 tại Agribank Bình Thuận

Hội nghị được tổ chức nhằm khuyến khích các chi nhánh loại II trực thuộc (chi nhánh) chủ động tham gia vào nghiệp vụ Thanh toán quốc tế và Kinh doanh ngoại tệ, đồng thời mở rộng mạng lưới khách hàng, tăng thu dịch vụ, tạo tiền đề cho sự phát triển hoạt động Thanh toán quốc tế và Kinh doanh ngoại tệ trong những năm tiếp theo trên cơ sở nắm vững nghiệp vụ ngoại hối của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong điều kiện đa số các chi nhánh chưa tham gia thanh toán quốc tế trực tiếp.

Vì vậy, nội dung chính của chương trình tập huấn là hướng dẫn quy định việc phối hợp thực hiện nghiệp vụ Thanh toán quốc tế và Kinh doanh ngoại tệ giữa Hội sở Agribank tỉnh Bình Thuận và các chi nhánh chưa tham gia thanh toán quốc tế trực tiếp, bao gồm: các nghiệp vụ được thực hiện, chứng từ yêu cầu và các bước phối hợp; sự luân chuyển hồ sơ, chứng từ và dòng tiền từ chi nhánh loại II lên Hội sở và ngược lại.

Theo đó, Phòng Dịch vụ và Marketing là đầu mối tiếp nhận, kiểm tra, xử lý chứng từ do các chi nhánh gửi đến và hạch toán nghiệp vụ, thu đầy đủ phí theo quy định; còn các chi nhánh trực tiếp tiếp xúc, đề nghị khách hàng cung cấp hồ sơ, chứng từ cần thiết và hướng dẫn khách hàng hoàn thành các mẫu biểu theo quy định của Agribank theo từng nghiệp vụ phát sinh.

Những nghiệp vụ được hướng dẫn cụ thể theo từng đối tượng khách hàng, như đối với khách hàng cá nhân là: Yêu cầu chuyển ngoại tệ, xác nhận mang ngoại tệ hoặc đề nghị mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài cho các mục đích học tập chữa bệnh, đi công tác, du lịch, trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài, chuyển tiền khi đi định cư ở nước ngoài… Những nghiệp vụ thường phát sinh đối với khách hàng tổ chức như: Nghiệp vụ chuyển tiền, nghiệp vụ L/C nhập khẩu, nghiệp vụ L/C xuất khẩu. Từng nghiệp vụ đều có ví dụ để thực hành giúp cán bộ, nhân viên tham gia tập huấn nắm rõ hơn các thao tác, trình tự xử lý khi thực hiện nghiệp vụ.

Sau 02 ngày học tập, các học viên đã nắm bắt được những kiến thức cơ bản của các nghiệp vụ Thanh toán quốc tế và Kinh doanh ngoại tệ được giới thiệu, đây là yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển hoạt động ngoại hối tại Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận một cách mạnh mẽ hơn trong giai đoạn sắp tới.

Minh Tuấn