CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ AGRIBANK BÌNH THUẬN

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 8 THÁNG VÀ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ

CÔNG ĐOÀN NĂM 2018

Ngày 29/09/2018, Công đoàn cơ sở Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị 8 tháng năm 2018, tham dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận, Ban Giám đốc chi nhánh, các ủy viên BCH Công đoàn cơ sở (CĐCS), Ủy ban Kiểm tra và Ban Tài chính CĐCS, các ủy viên BCH CĐCS thành viên. Ông Ngô Tấn Phúc - Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Agribank Bình Thuận - chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động CĐCS 8 tháng đầu năm 2018 với những nét chính như sau: Năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình cổ phần hóa Agribank, vì vậy ngay từ đầu năm các CĐCS thành viên đã triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực trong tập thể người lao động, chủ động bám sát nội dung các Nghị quyết, chủ trương định hướng của Trụ sở chính trong mọi hoạt động để hoàn thành các mục tiêu chung. Đội ngũ người lao động được củng cố và kiện toàn, sinh hoạt nề nếp, vai trò của tổ chức Công đoàn trong hoạt động của chi nhánh được khẳng định vững chắc. Môi trường làm việc của người lao động được lãnh đạo chi nhánh quan tâm, trang bị công cụ làm việc hiện đại, thu nhập ổn định tạo tâm lý an tâm cho người lao động. Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tuyên truyền đến người lao động về chủ trương, chính sách chế độ và tiến trình cổ phần hóa, tuyên truyền để người lao động nắm được những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự tại địa phương để không bị lôi kéo, kích động tham gia vào những hoạt động sai trái. Những trường hợp đoàn viên bị ốm đau, gia đình gặp khó khăn… đều được Công đoàn thăm hỏi động viên kịp thời, công tác nghỉ dưỡng được thực hiện tốt theo đúng chính sách, trong năm đã tổ chức nghỉ dưỡng cho 69 người lao động. Phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong đội ngũ người lao động được duy trì thường xuyên. Hoạt động an sinh xã hội được Công đoàn chi nhánh triển khai tốt, trong năm đã tài trợ xây dựng 01 nhà tình nghĩa trị giá 40 triệu đồng, chi thăm hỏi con đoàn viên bị khuyết tật 10 triệu đồng, chi cho hoạt động khuyến học của chi nhánh 69 triệu đồng, ủng hộ quỹ khắc phục thiên tai và ủng hộ người nghèo gần 90 triệu đồng… Công đoàn đã góp phần cùng chuyên môn thực hiện kết quả kinh doanh tại chi nhánh như sau: So với đầu năm tổng nguồn huy động tăng 7,8%; tổng dư nợ tăng 8,1%; thu nợ XLRR đạt 99,9% kế hoạch; thu dịch vụ đạt 56,7% kế hoạch.

Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ cho CĐCS trong những tháng còn lại của năm 2018 như sau: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người lao động tuân thủ luật pháp, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; nắm bắt kịp thời tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của người lao động đặc biệt trong giai đoạn sắp xếp lao động chuẩn bị cổ phần hóa; tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động; làm tốt công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội tại địa phương; tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua, văn nghệ, thể dục thể thao tạo sân chơi lành mạnh cho người lao động.

Hội nghị cũng đã bầu bổ sung Ủy viên Ban thường vụ, Ban Kiểm tra kiểm soát CĐCS do có một số cán bộ luân chuyển công tác.

Cũng tại Hội nghị, các thành viên tham dự đã được tập huấn về kỹ năng công đoàn cơ sở, nghiệp vụ kiểm tra công đoàn.

Hội nghị lần này thể hiện sự nỗ lực phấn đấu của tập thể, cá nhân người lao động tại Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận trong việc cùng với chuyên môn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 mà Trụ sở chính đã giao.

Minh Tuấn