AGRIBANK CHI NHÁNH BÌNH THUẬN VÀ PHÒNG PA 81

CÔNG AN TỈNH TỔNG KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP

ĐẢM BẢO AN NINH KINH TẾ NĂM 2017 

Chiều ngày 19/03/2018, Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận và Phòng An ninh Kinh tế (PA 81) Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh kinh tế trong hoạt động ngân hàng năm 2017. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của hai đơn vị. Ông Huỳnh Tấn Nam, Giám đốc Agribank Bình Thuận, và ông Nguyễn Thanh Ba, Phó trưởng Phòng PA 81, chủ trì Hội nghị.

Năm 2017 vừa qua, hai bên đã phối hợp triển khai tốt Quy chế phối hợp số 1636 được ký kết từ năm 2014, cụ thể như: Phòng PA 81 đã chủ động hướng dẫn chi nhánh làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, các quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an liên quan đên công tác đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, trên cơ sở này Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận chủ động tuyên truyền phổ biến đến người lao động. Nhờ làm tốt công tác này nên an ninh nội bộ cũng như an ninh kinh tế tại chi nhánh được giữ vững, nội bộ đoàn kết, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng.

Phòng An ninh Kinh tế cũng đã hướng dẫn chi nhánh xây dựng mô hình tự phòng, tự quản an ninh trật tự, kịp thời cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, lừa đảo sử dụng công nghệ cao giúp khách hàng nâng cao cảnh giác, hạn chế rủi ro và giúp Agribank Bình Thuận chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn những phương thức hoạt động của tội phạm kinh tế trong thời kỳ mới. Agribank chi nhánh Bình Thuận đã phối hợp với Phòng PA 81 trực tiếp khảo sát 07 vị trí lắp đặt trụ ATM mới để đảm bảo an toàn hoạt động theo quy định.

Trong năm 2017, hai đơn vị cũng đã phối hợp xây dựng và bàn giao 02 nhà tình nghĩa trị giá 100 triệu đồng cho 2 cựu Thanh niên xung phong có khó khăn về nhà ở tại huyện Tuy Phong và huyện Đức Linh, thắt chặt thêm sự gắn kết giữa hai đơn vị thông qua hoạt động an sinh xã hội.

Phát huy những kết quả đã thực hiện tốt đồng thời khắc phục những tồn tại trong công tác phối hợp, hai đơn vị đã thống nhất đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018 như sau: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ nội bộ, an ninh kinh tế, phòng chống tội phạm đến người lao động; thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin để nắm bắt tình hình giữa hai đơn vị; duy trì chế độ giao ban định kỳ 6 tháng, kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy chế phối hợp; phối hợp tổ chức hoạt động giao lưu và xã hội từ thiện.

Từ phương hướng đã đề ra, hai bên đã xây dựng chương trình công tác với lịch trình cụ thể theo từng quý và xác định rõ phòng, đội nghiệp vụ đảm nhiệm công tác.

Việc thực hiện tốt Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh kinh tế với Phòng PA 81 Công an tỉnh đã giúp Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận hoạt động ổn định, chủ động phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn tài sản.

Minh Tuấn